Albi España

Tècniques de diagnosi


Tècniques de diagnosi

La Biòpsia, El Fibroscan, El trasplantament

 Biopsia hepática

La biòpsia hepàtica és el procedimient mèdic necessari per a l'obtenció d'una petita mostra de teixit hepàtic per a l'examen directe al microscopi..

 Fibroscan:
Un procediment incruent per estimar la magnitud de la fibrosi hepàtica.

Recentement ha estat descrita una nova tècnica no invasiva per a evaluar el grau de fibrosi hepàtica en els pacients amb una hepatitis crònica, afectats pel virus de la hepatitis C

 Transplantament

El fetge està situat a la part superior dreta de l'abdomen i compleix moltes funcions, per exemple, la desintoxicació de substàncies que li arriben del budell i la síntesi de moltes proteïnes...