Albi España

Malalties


Malalties biliars inflamatòries

Colangitis Biliar Primària, Colangitis esclerosant primària, Hepatitis autoimmune, Síndrome de solapament

 Cirrosi biliar primària

La cirrosi biliar primària és una malaltia hepàtica crònica de l'adult ..


 Colangitis esclerosant primària

La colangitis esclerosant primària és una malaltia hepàtica crònica poc freqüent que pot aparèixer a qualsevol edat, però especialment a l'edat adulta.


3 Hepatitis Autoimmune

La hepatitis autoimmune és una malaltia hepàtica de causa desconeguda, en la qual hi ha un dany de les cèl·lulas hepàtiques de tipo autoimmune.


Hepatitis Autoinmune en niños

 Síndrome poliangiítica d'encavalcament

Anomenem síndrome poliangiítica d'encavalcament o de superposició (overlapping syndrome) a la coexistència de manifestacions analítiques o histològiques de dues malalties